Pływy w 15 minut – przykład na łatwym poziomie – Brunsbüttel.

wyliczanie podstawowych danych takich jak czasy i wysokości niskiej i wysokiej wody w oparciu o tablice pływów, na przykładzie Brunsbuttel. […]